Hướng dẫn, Tin tức & Tính năng - Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook - Ứng dụng khách được sử dụng nhiều nhất để gửi và nhận thư điện tử qua SMTP, IMAP hoặc POP.
Được sử dụng rộng rãi bởi cả cá nhân và công ty.