Hướng dẫn, Tin tức & Tính năng - Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook - Ứng dụng khách được sử dụng nhiều nhất để gửi và nhận tin nhắn e-mail qua SMTP, IMAP hoặc POP.
Được sử dụng rộng rãi bởi cả cá nhân và công ty.