Làm cách nào để mở tệp đính kèm .P7S trên Thư và những tệp này là những gì

Nếu bạn phải giải quyết đấu giá SEAP với tin nhắn nhận được trên email từ ngân hàng, bạn chắc chắn đã tiếp xúc với các tập tin .P7S. Về nguyên tắc, các tệp này chứa tài liệu được ký điện tử hoặc kèm theo các tệp tin quan trọng khác.

Mục đích của việc gửi tin nhắn với P7S là thông điệp đã được gửi chỉ có thể được mở bởi người nhận, và nội dung của nó không thay đổi kể từ thời điểm gửi đến khi chuyển đến Hộp thư đến đích. Các email này .P7S được mã hóa bằng cách sử dụng giao thức mã hóa Tiêu chuẩn mã hoá khóa công khai (PKCS).
Thông thường, bạn không cần mở tệp .P7S khi tệp đi kèm với tệp .PDF An toàn / mã hóa. Chương trình / ứng dụng email nó sẽ tự động làm như vậy nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản email mà thông điệp đã được gửi đi. Nếu ứng dụng email không thể mô tả chữ ký số, tệp .p7s sẽ có sẵn dưới dạng tệp đính kèm.

Làm cách nào để chúng tôi có thể mở thư email có chữ ký email được mã hóa. P7S

Bạn sẽ không có cơ hội xem tin nhắn .P7S được ký điện tử khi bạn mở email trong trình duyệt internet. Chrome, Safari. Firefox, Internet Explorer. Theo mặc định, các thư được ký với .P7S hoặc tài liệu kèm theo tệp này có thể được mở tự động từ ứng dụng email.

Các ứng dụng có thể mở tệp .P7S

Windows PC - Microsoft Outlook và ứng dụng email a Windows 10, Mozilla Thunderbird si hòm thư.
MacOS / Mac - Apple email (ứng dụng mặc định trên macOS), Thunderbirt si hòm thư.
Linux - Mozilla Thunderbird.

Sử dụng một trong các ứng dụng trên trên máy tính của bạn, bạn có thể mở các tệp tin .P7S được mã hóa.

Người dùng nhận tài liệu cho SEAP và không cần bên thứ ba phần mềm để xem tài liệu .p7s và .p7m, bạn nên sử dụng nó shellSAFE Verify.
shellSELF Verify là một ứng dụng có khả năng xác minh chữ ký bằng các khóa RSA trên các bit 1024 hoặc 2048. Giải pháp được phát triển bởi certSIGN và có thể được tải xuống từ trang web của nhà phát triển.

Làm cách nào để mở tệp đính kèm .P7S trên Thư và những tệp này là những gì

Giới thiệu về tác giả

Stealth

Đam mê tất cả mọi thứ có nghĩa là tiện ích và CNTT, tôi viết một cách thích thú trên stealthsinstall.com từ 2006 và tôi thích khám phá những điều mới với bạn về máy tính và macOS, hệ điều hành Linux, Windows, iOS và Android.

Để lại một bình luận