antvrs.exe (AntiVirus2008 - MALWARE !!)

antvrs.exe là một quá trình liên quan đến các chương trình phần mềm gián điệp và thuộc về phần mềm AntiVirus2008, được gọi là phần mềm chống vi-rút giả mạo. Điều này, sau khi được cài đặt trong ...