Làm thế nào chúng ta có thể nhìn thấy và giải quyết các lỗi hệ thống trong Windows 10

Rất ít người sử dụng cửa sổ 10 Tôi biết về Event Viewer mặc dù aceats Pound là preenta trên các hệ thống Microsoft gần như 10 năm.
In Event Viewer được lưu trữ ở định dạng XML dữ liệu cho tất cả sự kiện hệ thống. Hành chính, hoạt động, lỗi tài xế, không tương thích, lỗi phần cứng và nhiều hơn nữa.

Cách tải Trình xem sự kiện vào Windows 10 và cách đọc lỗi hệ thống

Truy cập là rất đơn giản: Click: Start Menu > Loại "Sự kiện"> Nhấp Event Viewer


giao diện Event Viewer là rất phong phú và chứa thông tin chi tiết về hệ điều hành. Màn hình đầu tiên xuất hiện Tóm tắt các lỗi si sự kiện hành chính, nhưng bằng cách duyệt menu ở phía bên trái, chúng tôi có "Windows Logs", nơi chúng tôi tìm thấy các ứng dụng, bảo mật, cài đặt và sự kiện hệ thống.

Windows Logs

sự kiện ứng dụng - chứa các sự kiện trong những ứng dụng được cài đặt trên hệ thống. Báo cáo với các vấn đề của họ.

sự kiện bảo mật - sự kiện bảo mật được gọi là "kiểm toán" và họ hiển thị kết quả của một hành động an ninh.

sự kiện thiết lập - chúng chủ yếu chứa các báo cáo thông tin về các cập nhật và các thay đổi từ các cài đặt mới trên hệ thống.

sự kiện hệ thống - Báo cáo thông tin cũng như các báo cáo về lỗi hệ thống tập tin. kernel Boot, hạt nhân nói chung si kernel powr. Là một khúc gỗ giàu "lỗi","Thông tin"Và"Warnng"Nhưng nó không nên lo lắng quá nhiều. Hầu hết các lỗi hiện tại ở đây đã được giải quyết tự động bởi hệ thống.

kiện được chuyển tiếp - đề cập đến các sự kiện diễn ra trong sự tương tác với máy tính khác. Nó rất có thể là bản ghi này được sản phẩm nào nếu không có sự tương tác chuỗi.

Windows Event Viewer Nó là một công cụ tuyệt vời mà bạn có thể kiểm tra xem bạn có vấn đề về điều hành các vấn đề hệ thống hay phần cứng và để bắt đầu quá trình giải quyết chúng.

Làm thế nào chúng ta có thể nhìn thấy và giải quyết các lỗi hệ thống trong Windows 10

Giới thiệu về tác giả

Stealth

Đam mê tất cả những gì tiện ích và CNTT viết stealthsettings.com vui vẻ của 2006 và tôi muốn khám phá những điều mới mẻ với bạn về máy tính và hệ điều hành MacOS, Linux, Windows, iOS và Android.

Để lại một bình luận

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.