Hướng dẫn, tin tức, câu trả lời cho các câu hỏi về máy tính, hệ điều hành và tin tức CNTT

microsoft

282 hướng dẫn và tin tức

Phần mềm Microsoft, hoạt động Systems và Hướng dẫn. Windows 7, Windows XP & Microsoft Office

Tìm hiểu thêm

Cách hủy kích hoạt và chuyển giấy phép Windows 10 (Khóa sản phẩm) từ PC này sang PC khác

Làm cách nào để biết chúng tôi đã kích hoạt loại giấy phép nào Windows và cách chúng tôi có thể chuyển giấy phép từ PC này sang PC khác. Các loại giấy phép Windows và mỗi thuộc tính có những đặc tính nào.