Please enter 3 or more characters 3 ký tự trở lên. Thuộc tính Điều khoản trong WooCommerce 8

Bắt đầu với phiên bản WooCommerce 8.0 nhiều thay đổi đã được thực hiện để tăng khả năng tối ưu hóa cho các cửa hàng trực tuyến, nhưng cũng có một số vấn đề về quản lý sản phẩm. Đặc biệt đối với các cửa hàng trực tuyến có sản phẩm có giá trị thuộc tính (biến thể) nhỏ hơn 3 ký tự. Ví dụ: S, M, L, XL, 23, 42, etc. 'Please enter 3 or more characters".

Vì vậy, nếu bạn quản lý một cửa hàng trực tuyến và bạn không còn có thể thêm các giá trị biến thể bao gồm một hoặc hai ký tự, thì giải pháp bên dưới có thể giúp ích cho bạn.

Sửa giá trị thuộc tính WooCommerce 8.x. Please enter 3 or more characters 3 ký tự trở lên
Sửa giá trị thuộc tính WooCommerce 8.x. Please enter 3 or more characters 3 ký tự trở lên

Tôi không biết nếu trong các phiên bản tương lai của WooCommerce giới hạn 3 ký tự này sẽ vẫn còn khi thêm cụm từ thuộc tính, nhưng cho đến lúc đó, giải pháp đơn giản nhất là thêm ba khoảng trắng (nhấn 3 lần “Space“) để hiển thị tất cả các thuật ngữ thuộc tính.

Add Thuật ngữ thuộc tính trong WooCommerce
Add Thuật ngữ thuộc tính trong WooCommerce

Trong ví dụ của tôi, để liệt kê tất cả các thuật ngữ thuộc tính có chứa "X" trong tìm kiếm, tôi đã nhập hai dấu cách, sau đó nhập "X".

Tại thời điểm này, đây là phương pháp đơn giản duy nhất mà bạn có thể tìm kiếm các thuật ngữ thuộc tính có ít hơn 3 ký tự trong WooCommerce 8.x.

Đam mê công nghệ, tôi rất vui khi viết về StealthSettings.com từ năm 2006. Bạn sẽ tìm thấy các bài viết về hệ điều hành do tôi viết Windows, Linux, macOS, mà còn về các nền tảng web như WordPress SI WooCommerce

làm thế nào để » WordPress » Please enter 3 or more characters 3 ký tự trở lên. Thuộc tính Điều khoản trong WooCommerce 8

Để lại một bình luận

Best tutorials in your language:
EN - DE - DA - FR - ES - IT - PT - NL - NO - FI - SV - PL - HR - SL - CS - SK - TR - EL - LV - ET - LT - BG - UK - RU - HU - ID - VI - HI - JA - KO - TH - ZH-CN - ZH-TW - IW - AR