Hướng dẫn & Mẹo - Khu vui chơi

3 gây ra chứng mất ngủ.

1. Trong trường hợp đầu tiên tôi không biết liệu đó có phải là chứng mất ngủ hay nghĩa vụ theo hợp đồng hay không. Có lẽ ...

Máy chủ MySQL, trở lại!

Không có nơi ngớ ngẩn nào trên bài đăng này. Tôi rời khỏi cơ sở dữ liệu cho một chuyến đi để có một hơi thở ...

Meil của meiluri

Hôm nay chúng tôi đã rất mệt mỏi nhưng đầy đủ các đề nghị, mà vẫn còn sáng hơn và nhiều hơn nữa ...