Cách kích hoạt giấy phép Microsoft Office 2021, bán lẻ điện tử - Phương pháp qua điện thoại

Microsoft Office

Sau khi mua giấy phép Microsoft Office 2021, bước tiếp theo là cài đặt Office và cuối cùng là kích hoạt sản phẩm bằng mã sê-ri / giấy phép. Kích hoạt giấy phép Microsoft Office. Microsoft Office 2021 cung cấp hai phương pháp kích hoạt giấy phép: Tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet. (được đề xuất) tôi muốn Tìm hiểu thêm