Hướng dẫn & Mẹo - Cuộc sống

Trong và Out of Love

Một giai điệu khiến tôi quên đi mọi thứ. Không phải là tôi thích nó lắm, nhưng bởi vì mỗi lần tôi nghe nó ...