Cách làm & Mẹo - Tò mò

3 gây ra chứng mất ngủ.

1. Trong trường hợp đầu tiên tôi không biết liệu đó có phải là chứng mất ngủ hay nghĩa vụ theo hợp đồng hay không. Có lẽ ...

Meil của meiluri

Hôm nay chúng tôi đã rất mệt mỏi nhưng đầy đủ các đề nghị, mà vẫn còn sáng hơn và nhiều hơn nữa ...

Cho tôi sống, đẹp!

Giai đoạn trong ngày. Tôi đã gặp một đồng nghiệp cũ (D.) trên đường phố. Chúng tôi đã không gặp nhau một vài ...

Tôi có cơ hội?

Câu hỏi trong ngày: Tôi có nhiều cơ hội hơn không? hmmm PS. Hôm nay là thứ hai và cho đến thứ năm là một ngày. Tôi phải sửa ...

: Bình thường

Vâng. Tôi nhận được email với SPAM mỗi ngày, nhưng 99% trong số họ có một target với nỗi đau. Tôi đang bắt đầu ...

Tôi muốn COM.!

Tôi nói tôi muốn .COM, không phải .RO. Mèo của tôi là gì? Tôi có rồng! Tôi đang mở google.com và ...