Cách thực hiện & Mẹo - Thay đổi thư mục cài đặt mặc định trong Windows