Cách thức & Mẹo - người ăn xin

e-romania @.

Trong tàu điện ngầm, aurolac bắt đầu đọc một bài thơ của N.Labis. Sau khi hoàn thành công thức và ...