Hướng dẫn & Mẹo - viết blog spam

2.0 blog spam?

Không phải là một sự mới lạ cho những người có blog, ý kiến ​​như: - thực sự quan tâm ...