Hướng dẫn & Mẹo - ẩn các biểu tượng trên màn hình bằng lối tắt