Cách thực hiện & Mẹo - Thêm Gỡ cài đặt vào trình đơn nhấp chuột phải