Cách thực hiện & Mẹo - thêm chống phân mảnh vào trình đơn nhấp chuột phải