Dòng thời gian - Tháng 1 2010

Kích hoạt 7

Một trong những tính năng được yêu thích nhất của hệ điều hành Windows Vista là ...