Dòng thời gian - Tháng 12 2006

Merry Christmas

Bất cứ nơi nào có một hơi thở lãng mạn, lấy cảm hứng từ Christian, Giáng sinh là một trong những ...

YM lễ :)

Nếu bạn đưa ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến, bạn sẽ hiểu sai, nếu bạn quyết định mà không hỏi ý kiến ​​của bạn, đó là ...

Giao thông ... ppfff

Sốt sớm của các ngày lễ mùa đông hoặc ngày nay có hiệu lực của Bộ luật giao thông đường bộ mới ...