Dòng thời gian - tháng 9 2006

kimnet.ro

Sau một ngày khủng khiếp, trong đó tôi tồi tệ hơn một con chó già, hôm nay tôi đã trở lại một chút và ...

Hoàng hôn

Một bức ảnh tôi chụp tối qua trên ban công. Tôi đã đi vào bếp để pha cà phê và tôi ...

RIP Steve Irwin

YM nguồn cấp dữ liệu và quần chúng như tôi đã mở máy tính của tôi ngày hôm nay (14: 00 sau đó tôi tỉnh dậy) ...

IE Beta 7 2

Tải xuống Internet Explorer 7 Beta 2, tại đây. Tôi đã tìm kiếm một vài ngày tốt ...