IP công cộng và IP riêng có nghĩa là gì? Address - Sự khác biệt và cách sử dụng

Cả Internet và macmạng máy tính cục bộ (LAN) không thể tồn tại nếu không có IP và thường khi chúng ta gặp sự cố khi kết nối với Internet, máy in, TV thông minh hoặc một thiết bị khác, chúng ta cần biết địa chỉ IP công cộng và / hoặc địa chỉ IP riêng. Cho dù chúng ta đang nói về IPv4 hay… Tìm hiểu thêm