Intrusion.Win.MSSQL. worm.Helkern! / KIS

Tôi đã tuyệt vọng trong một vài ngày, Kaspersky Internet Security cảnh báo, như: Có ai biết Int xâm nhập .Win.MSSQL.worm.Helkern là gì không! …