Y! Messenger Skin, Idle giả, Trạng thái, Chương trình và ID mật khẩu

Chương trình dành cho Instant Messaging (Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger - MSN, Google Talk - Gtalk, ICQ, AOL, web chat, ...) và mạng xã hội (Facebook, MySpace, HI5.COM ...).

Chương trình cho gửi tin nhắn tức thì (Yahoo Messenger, Windows Live Messenger - MSN, Google Talk - Gtalk, ICQ, AOL, WEB Chat, ...) và các mạng xã hội (Facebook, MySpace, HI5.COM ...)

Yahoo Messenger