Hướng dẫn, Tin tức & Tính năng - Tin tức CNTT

Tin tức quan trọng CNTT.

03:45

Cà phê, thuốc lá, âm nhạc điếc và vẫn yên tĩnh trong phòng. Tôi không cảm thấy gì cả, tôi không ...

Bản quyền

Lần thứ hai trong một thời gian tương đối ngắn, bằng cách nào đó tôi liên kết bài đăng của mình với một ...

Danh sách thứ tự

Thứ năm, một ngày bình thường như bất kỳ ai khác mà không thông báo bất cứ điều gì ngoạn mục. Có lẽ như bầu trời trông như ...

Mùa hè trong nước

Tôi đã ở đất nước cách đây hai ngày (tôi muốn viết đêm qua nhưng đó là một sức mạnh và tôi đã không ...

Đọc thêm

Theo những gì đã xảy ra trong những ngày ulicile (mùi naphthalene, trò chuyện, suy nghĩ, bạn bè ...

7:36

Ngay cả 07: 37, và tôi vẫn chưa hiểu. Tôi đang ngồi trước 2 và tôi đang cố gắng bắt đầu ...