Yêu cầu Windows KHÔNG: Đẹp & Nhanh

Cô gái, nếu bạn có nhu cầu khác Lý do ngoài việc sử dụng Windows 8! :)

Lưu ý: Mặc dù Windows có thể truyền cảm hứng cho phản ứng này khá thường xuyên, ĐỪNG thử điều này ở nhà! (ít nhất không phải là phần mà bảng đóng vai trò liên quan).

Cài đặt ẩn - XNUMX - Windows 8 Thương mại: Đẹp & Nhanh

Yêu cầu Windows KHÔNG: Đẹp & Nhanh

Giới thiệu về tác giả

Stealth

Đam mê tất cả mọi thứ có nghĩa là tiện ích và CNTT, tôi viết một cách thích thú trên stealthsinstall.com từ 2006 và tôi thích khám phá những điều mới với bạn về máy tính và macOS, hệ điều hành Linux, Windows, iOS và Android.

Để lại một bình luận