Keyboard phím tắt soạn thảo văn bản – Từ và đoạn văn

Hầu hết những người tham gia vào công việc máy tính, học sinh, sinh viên và giáo viên, trong số các hoạt động khác đều có văn bản đã chỉnh sửa. Bất kể là soạn thảo e-mail, bài báo, tài liệu, luận văn hay báo cáo, chỉnh sửa văn bản là một phần của thói quen hàng ngày. Keyboard phím tắt soạn thảo văn bản là kỹ thuật hữu ích nhất khi bạn cần chọn từ và đoạn vănsao chép các đoạn văn bản hoặc xóa khỏi nội dung của một văn bản.

Tất cả các thao tác soạn thảo văn bản này đều có thể được thực hiện mà không cần đặt tay lên chuột, di chuyển con trỏ lên văn bản bạn muốn chọn. Tất cả những gì bạn phải làm là sử dụng tổ hợp phím để chọn từ hoặc đoạn văn bản trong đoạn văn, di chuyển nhanh con trỏ trong văn bản mà không cần sử dụng chuột, cùng nhiều thao tác khác với keyboard các phím tắt để soạn thảo văn bản.

Keyboard phím tắt soạn thảo văn bản – Chọn từ, chọn đoạn, sao chép

Keyboard phím tắt soạn thảo văn bản - Từ và đoạn văn
Keyboard phím tắt soạn thảo văn bản

Các lệnh nhanh để xóa và di chuyển con trỏ trong đoạn văn

Những keyboard phím tắt có thể được sử dụng trong Word, Notepad, hầu hết các trình soạn thảo văn bản hoặc khi soạn e-mail.

* Người dùng của Mac họ sẽ thay chìa khóa Ctrl cu Option.

 • Ctrl+Delete : Xóa từ tiếp theo tại vị trí đặt con trỏ.
 • Ctrl+Backspace : Xóa từ trước đó khỏi vị trí con trỏ
 • Ctrl+Left Arrow : Di chuyển con trỏ đến đầu từ trước đó
 • Ctrl+Right Arrow : Di chuyển con trỏ đến cuối từ tiếp theo
 • Ctrl+Up Arrow : Đưa con trỏ về đầu đoạn văn
 • Ctrl+Down Arrow : Di chuyển con trỏ đến cuối đoạn văn.
 • Home : Di chuyển con trỏ về đầu dòng hiện tại.
 • End : Di chuyển con trỏ đến cuối dòng hiện tại.

chỉnh sửa văn bản

Tổ hợp phím với Ctrl để sao chép toàn bộ từ và dán (copy & paste).

 • Ctrl+CCtrl+Insert : Sao chép văn bản được lựa chọn. Copy.
 • Ctrl+XShift+Delete : Cắt văn bản đã chọn. Cut.
 • Ctrl+VShift+Insert : Dán/chèn văn bản đã sao chép vào con trỏ (Paste / Insert).
 • Ctrl+Z : Hủy bỏ. Undo.
 • Ctrl+Y : Hồi phục (Redo - ngược lại với Undo).

định dạng văn bản

Nếu bạn cần sử dụng các từ được gạch chân, in đậm hoặc in nghiêng trong văn bản, hãy làm như sau keyboard phím tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian.

 • Ctrl+U : Gạch dưới các ký tự được chọn. Underline.
 • Ctrl+B : Nhấn mạnh văn bản hoặc ký tự đã chọn bằng cách in đậm. Bold.
 • Ctrl+I : Italic. Nghiêng văn bản đã chọn sang phải.

Chọn văn bản và đoạn văn

 • Shift+Arrow Left : Chọn văn bản ở phía bên trái của con trỏ
 • Shift+Arrow Right : Chọn văn bản bên phải con trỏ.
 • Shift+Up : Chọn dòng phía trên vị trí con trỏ, cộng với văn bản ở bên trái con trỏ.
 • Shift+Down : Chọn văn bản ở bên phải con trỏ, cộng với dòng tiếp theo.
 • Shift+Ctrl+Left : Chọn văn bản từ vị trí con trỏ cho đến đầu dòng.
 • Shift+Ctrl+Right : Chọn văn bản từ vị trí con trỏ cho đến cuối dòng.
 • Shift+Ctrl+Arrow Left : Chọn một hộp có từ ở bên trái con trỏ. Lặp lại nhấn mũi tên trái để chọn thêm.
 • Shift+Ctrl+Arrow Right : Chọn ô có từ ở bên phải con trỏ. Lặp lại nhấn mũi tên phải để chọn thêm.
 • Shift+Ctrl+Arrow Up : Chọn đoạn từ trên xuống.
 • Shift+Ctrl+Arrow Down : Chọn đoạn văn từ dưới lên.
 • Shift+Home : Chọn từ văn bản từ vị trí con trỏ và đến đầu dòng hiện tại.
 • Shift+End : Chọn văn bản từ con trỏ đến cuối dòng hiện tại.
 • Shift+Ctrl+Home : Chọn từ nơi có con trỏ trở lên đến đầu văn bản.
 • Shift+Ctrl+End : Chọn từ nơi có con trỏ và cho đến hết văn bản.
 • Ctrl+A : Chọn tất cả văn bản.

Có lẽ nó sẽ không dễ dàng trong lần đầu tiên bạn sử dụng nó keyboard các phím tắt để chỉnh sửa văn bản, nhưng khi bạn bắt đầu sử dụng các phím tắt này, bạn sẽ nhận thấy rằng công việc trong Word, Notepad hay các trình soạn thảo văn bản khác sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

làm thế nào để » Hướng dẫn và Tin tức CNTT » Keyboard phím tắt soạn thảo văn bản – Từ và đoạn văn

Đam mê công nghệ, thích test và viết các bài hướng dẫn về hệ điều hành macOS, Linux, Windows, Về WordPress, WooCommerce và định cấu hình máy chủ web LEMP (Linux, NGINX, MySQL và PHP). Tôi viết tiếp StealthSettings.com từ năm 2006 và một vài năm sau, tôi bắt đầu viết trên iHowTo.Tips hướng dẫn và tin tức về các thiết bị trong hệ sinh thái Apple: iPhone, iPad, Apple Xem, HomePod, iMac, MacBook, AirPods và phụ kiện.

Để lại một bình luận