Cách làm sạch wp_ lớnoptions trong SQL - Chuyển tiếp, wpseo_sitemap_cache_validator

WordPress Khối anh hùng 1

WordPress là một CMS khá nhẹ cho các máy chủ web. Yêu cầu tài nguyên phần cứng tối thiểu và máy chủ web có hỗ trợ HTTPS mà chúng tôi đã cài đặt: PHP, MySQL, NGINX hoặc Apache. Các vấn đề trong WordPress có thể xảy ra khi chúng tôi sử dụng các mô-đun (plugin) khác nhau có vi phạm bảo mật hoặc không được tối ưu hóa ảnh hưởng đến cơ sở… Tìm hiểu thêm

WordPress wp_options bảng bị hỏng / Error thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu.

WordPress Anh hùng 3

Tôi chưa nghe nói về vi-rút hoặc khai thác SQL vào năm 2015 có thể đưa hàng trăm trang web và blog trở thành hiện thực. WordPress, như những năm trước đây, nhưng khoảng một tháng nay, những điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi đã xem qua một số trang web dường như đã mất kết nối với căn cứ… Tìm hiểu thêm