Lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trong WooCommerce - Hàng triệu cửa hàng trực tuyến có thể bị xâm phạm

Lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trong WooCommerce và WooCommerce Blocks vào ngày 13 tháng 2021 năm XNUMX. Cập nhật nhanh chóng!

Quá lớn wp_woocommerce_sessions trong Cơ sở dữ liệu [Cách khắc phục]

Làm cách nào chúng tôi có thể ngăn chặn việc lưu giữ vĩnh viễn các phiên máy khách trong bảng SQL "wp_woocommerce_sessions" trong cơ sở dữ liệu WooCommece. Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và các chức năng trợ giúp.

Tắt thông báo “Kết nối Jetpack để kích hoạt Dịch vụ WooCommerce”

WooCommerce trong những năm gần đây đã trở thành một hệ thống ngày càng phức tạp cho những ai muốn tạo một cửa hàng trực tuyến dựa trên nền tảng CMS linh hoạt, WordPress. Một mô-đun mã nguồn mở của WordPress tập trung vào tối ưu hóa (SEO), tiêu thụ tài nguyên thấp cho các máy chủ lưu trữ và chủ sở hữu rất dễ quản lý. WooCommerce cho phép rất… Tìm hiểu thêm