Update Windows 11 Build 25272

Windows 11 Insider Preview Build 25272

Microsoft gần đây đã phát hành một bản cập nhật mới cho Windows 11 Dev Channel. Xem trước Build 25272 đi kèm với một số tin tức nhỏ...

Sau