Khi nào anh ấy sẽ được rút tiền Windows 10 và những gì chúng tôi cần PC Windows 11. Windows 10 Cuối cuộc đời

Ngay sau khi Microsoft công bố hệ điều hành tương lai Windows 11, nhiều người đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần với Windows 10. Nếu chúng ta vẫn có thể cài đặt Windows 10 và nếu chúng tôi nhận được thêm thông tin cập nhật sau Windows 11 sẽ có sẵn cho công chúng. Mối quan tâm của nhiều người là chính đáng, đặc biệt là khi… Tìm hiểu thêm

Cách xem máy tính của bạn có tương thích với Windows 11

Tìm hiểu các yêu cầu hệ thống phần cứng là gì (System Yêu cầu) để cài đặt Windows 11, nếu cần nâng cấp hoặc mua một máy tính mới và trong những điều kiện nào, chúng tôi có thể nâng cấp miễn phí Windows 10.