Cài đặt thế nào Windows 11 pe MacBook Pro (macOS Monterey 12.4)

Windows 11 MacBook Pro

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Windows 11 pe MacBook Pro (15 inch, 2017 với Touch Bar) với macOS Monterey. Chúng tôi biết điều đó với việc ra mắt Windows 11, Microsoft đã giới hạn nâng cấp này cho nhiều PC và máy tính xách tay cũ hơn. Những thứ không hỗ trợ TPM 2.0 và UEFI… Tìm hiểu thêm