Cách khắc phục Thiết bị của bạn không đủ điều kiện tham gia Windows Chương trình nội bộ trên Windows 11

Windows 11 Insider Preview

Hướng dẫn này dành cho "Windows Chương trình nội bộ trên Windows 11”Nếu bạn có PC không hỗ trợ TPM 2.0. Trong hướng dẫn trước, chúng tôi đã chỉ ra cách cài đặt Windows 11 trên MacBook Pro, trong một kịch bản khá phức tạp. Tìm hướng dẫn ở đây (bấm vào). Sau cái gì Windows 11 được cài đặt trên PC hoặc Mac cái nào không Tìm hiểu thêm