Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng BitLocker mà không có một Trusted Platform Module (TPM)

BitLocker là một tính năng được Microsoft giới thiệu miễn phí trên các hệ điều hành Windows Vista,  Windows 7 Cuối cùng có Windows 7 Entergiải thưởng, để bảo vệ dữ liệu trên đĩa cứng. Với sự trợ giúp của BitLocker, chúng tôi có khả năng mã hóa (mã hóa ổ hdd) cả phân vùng hệ thống và phân vùng dữ liệu của đĩa cứng, nhưng để làm điều này… Tìm hiểu thêm