Hướng dẫn & Mẹo - Trojan Virus PC

Một con ngựa Trojan, hoặc Trojan, là một loại phần mềm độc hại lừa bịp như một hợp pháp đó tập tin hoặc hữu ích của chương trình với mục đích cuối cùng của Cấp hacker truy cập trái phép vào máy tính. Trojan không Cố gắng để tiêm Bản thân vào các tập tin khác như một virus máy tính. Trojan CÓ THỂ làm bản sao của bản thân họ, ăn cắp thông tin, hoặc gây tổn hại systems.Many chủ trojan máy tính của họ dựa trên drive-by download hoặc cài đặt thông qua trò chơi trực tuyến hoặc các ứng dụng internet theo định hướng để đạt được các máy tính mục tiêu. Thuật ngữ này bắt nguồn từ những câu chuyện Trojan Horse trong thần thoại Hy Lạp Bởi vì con ngựa Trojan Sử dụng một hình thức "kỹ thuật xã hội," Trình bày Mình là vô hại, quà tặng hữu ích, để thuyết phục nạn nhân để cài đặt chúng trên máy tính của họ.