Tệp .DLL là gì và phải làm gì nếu thiếu một trong các hệ thống / DDL File không tìm thấy

Chúng ta thường gặp nhau trên Windows lỗi hệ điều hành hoặc ứng dụng do thiếu tệp .DLL. MSVCR120.dll, nvumdshim.dll, MSVBVM50.DLL, MSVCRT10.dll chỉ là một vài trong số các tệp DLL đã gây ra sự cố trong các trường hợp khác nhau và chúng tôi đã nói về cách khắc phục các lỗi do thiếu chúng. Tệp là gì… Tìm hiểu thêm

Chúng ta làm gì khi System Khôi phục không hoạt động trong Windows 7 hoặc Windows 8

Tất cả người dùng Windows Tôi biết tầm quan trọng của tính năng System Khôi phục khi nói đến sửa chữa hoặc khôi phục hệ điều hành Windows về trạng thái trước đó. Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, nó sẽ xảy ra rằng nó không hoạt động chính xác (hoặc hoàn toàn không hoạt động), người dùng không thể tạo điểm khôi phục (theo cách thủ công hoặc tự động,… Tìm hiểu thêm

Cách gỡ cài đặt chủ đề của bên thứ ba (Gói da) trong Windows?

Skin Packs hoặc chủ đề của bên thứ ba là bộ sưu tập phần mềm tùy chỉnh, con trỏ, gói âm thanh, hình nền và màn hình (màn hình đăng nhập, màn hình khởi động), v.v., cho phép người dùng thay đổi hoàn toàn giao diện của hệ thống. Windows. Phần lớn các gói skin được tạo ra để biến đổi giao diện của một hệ điều hành để nó mang lại ấn tượng Tìm hiểu thêm