Sửa NGINX Error: không thể phân bổ phiên mới trong bộ đệm chia sẻ phiên SSL “le_nginx_SSL” khi SSL bắt tay

Một lỗi máy chủ web điển hình với NGINX và Certbot mà tôi đã phát hiện gần đây trong error.log: Đây là lỗi xảy ra không thường xuyên, chỉ trong một số trường hợp nhất định và thường xảy ra nhất trên các trang web có lưu lượng truy cập cao. Số lượng lớn các truy vấn. "Le_nginx_SSL", như có thể được suy ra từ tên, chịu trách nhiệm về các phiên SSL được cung cấp… Tìm hiểu thêm

Cách cài đặt chứng chỉ Kết nối HTTPS (SSL) cho một trang web được lưu trữ trên máy chủ NGINX mà không có cPanel hoặc VestaCP

Tôi đã nói trong một bài báo vào tháng trước rằng ngày càng có nhiều trang web chuyển sang kết nối HTTPS an toàn và Firefox Quantum là trình duyệt đầu tiên bắt đầu đánh dấu các trang web HTTP là không an toàn đối với người dùng. , như thể các trang web không có HTTPS… Tìm hiểu thêm