Cách làm sạch wp_ lớnoptions trong SQL - Chuyển tiếp, wpseo_sitemap_cache_validator

WordPress Khối anh hùng 1

WordPress là một CMS khá nhẹ cho các máy chủ web. Yêu cầu tài nguyên phần cứng tối thiểu và máy chủ web có hỗ trợ HTTPS mà chúng tôi đã cài đặt: PHP, MySQL, NGINX hoặc Apache. Các vấn đề trong WordPress có thể xảy ra khi chúng tôi sử dụng các mô-đun (plugin) khác nhau có vi phạm bảo mật hoặc không được tối ưu hóa ảnh hưởng đến cơ sở… Tìm hiểu thêm