“Đặt lại PC này” trong Windows 10 si Windows 11 - Lỗi khi xóa dữ liệu OneDrive

Windows Dịch vụ anh hùng 2

Đối với các phiên bản cũ hơn của Windows, xóa sạch hoàn toàn hệ điều hành bằng cách định dạng và cài đặt lại hệ điều hành từ đầu là cách duy nhất để "thiết lập lại" PC. Với Windows 10, Microsoft đã giới thiệu "Reset This PC". Một lựa chọn hoàn hảo khi chúng tôi muốn xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu trên… Tìm hiểu thêm