Cách đặt lại mật khẩu người dùng Administrator WordPress, không có quyền truy cập vào email hoặc cơ sở dữ liệu - Reset WordPress Administrator Password

WordPress

Một hướng dẫn đơn giản mà qua đó bạn có thể đặt lại mật khẩu của người dùng có thứ hạng là Administrator WordPress nếu bạn không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hoặc e-mail admin. Reset WordPress Administrator Password.

Thiết lập lại Master Password [Mozilla Firefox]

Firefox 1 Hero 1

Một tùy chọn được người dùng Mozilla Firefox sử dụng rộng rãi là "Mật khẩu chính". Điều này cho phép bạn đặt mật khẩu "chính" để bảo vệ chứng chỉ, mật khẩu của bạn và người dùng được lưu trong trình duyệt. Khi tùy chọn này được kích hoạt, nó sẽ không thể bị vô hiệu hóa hoặc thay đổi mật khẩu (Mật khẩu chính) mà không cần biết mật khẩu đã đặt ban đầu. Tuy nhiên, nếu bạn có Tìm hiểu thêm

Mật khẩu Yahoo! của bạn không thể được thiết lập lại trực tuyến.

Yahoo Messenger Hero 1

Thông báo "Không thể đặt lại mật khẩu trực tuyến của bạn" có thể xuất hiện khi bạn muốn khôi phục lại tài khoản Yahoo! và bạn chưa đặt địa chỉ email thay thế. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng trong nhiều trường hợp khi bạn muốn đặt lại mật khẩu, Yahoo! sẽ phải gửi mật khẩu mới… Tìm hiểu thêm