Cách thực hiện & Mẹo - Windows Đăng ký

Nền tảng Windows Registry là cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ các tùy chọn và cài đặt cấu hình trên Microsoft Windows hệ điều hành. Nó chứa các cài đặt cho các thành phần hệ điều hành cấp thấp cũng như các ứng dụng chạy trên nền tảng. Nhân, trình điều khiển thiết bị, dịch vụ, SAM, giao diện người dùng và các ứng dụng của bên thứ ba đều sử dụng sổ đăng ký. Sổ đăng ký cũng cung cấp một phương tiện để truy cập các bộ đếm để định hình hiệu năng hệ thống.