Làm thế nào để khắc phục: FastCGI sent in stderr – PHP message: PHP Warning: move_uploaded_file

NGINX Hero 1

Cảnh báo PHP: move_uploaded_file"Đó là một lỗi điển hình của máy chủ web với NGINX và xảy ra khi chúng tôi muốn tải một tệp lên máy chủ. Hầu hết, khi chúng tôi phải tải lên chứng chỉ hoặc các tệp khác không liên quan đến "Phương tiện", chúng tôi không thấy lỗi trong giao diện adminĐăng ký CMS. Trong một Tìm hiểu thêm

[Sửa lỗi PHP 7.2 / PHP 7.3] Cảnh báo PHP: Sử dụng hằng số không xác định (điều này sẽ tạo ra một Error trong một phiên bản tương lai của PHP)

Anh hùng PHP 1

PHP 7.2 và PHP 7.3 đã mang lại sự ổn định, linh hoạt hơn và nhiều tính năng mới, mà các tập lệnh, plugin và chủ đề cũ WordPress ngừng tiêu hóa chúng hoàn toàn. Khi bạn quyết định nâng cấp máy chủ của mình từ PHP 5.x lên PHP 7.2 hoặc PHP 7.3, bạn phải có Tìm hiểu thêm