Làm thế nào để khắc phục: FastCGI sent in stderr – PHP message: PHP Warning: move_uploaded_file

NGINX Hero 1

Cảnh báo PHP: move_uploaded_file"Đó là một lỗi điển hình của máy chủ web với NGINX và xảy ra khi chúng tôi muốn tải một tệp lên máy chủ. Hầu hết, khi chúng tôi phải tải lên chứng chỉ hoặc các tệp khác không liên quan đến "Phương tiện", chúng tôi không thấy lỗi trong giao diện adminĐăng ký CMS. Trong một Tìm hiểu thêm