Cách tắt cập nhật tự động của Windows 11 (Tắt / Tạm dừng Windows 11 Tự động Update)

Windows 11 Update

Bạn muốn tắt cập nhật tự động Windows 11 nhưng bạn không biết phải làm như thế nào? Có một số cách để chúng tôi có thể dừng hoặc tạm dừng chế độ tự động updates trong Windows 11. Nếu chúng ta quay lại một chút về hệ điều hành Windows 10, chúng tôi biết có một số phiên bản tốt mà Microsoft không Tìm hiểu thêm