Cách tăng hiệu suất Windows 11 si Windows 10? Máy tính hoặc máy tính xách tay nhanh hơn

Tất cả chúng ta đều muốn có máy tính chạy tốt, không bị kẹt khi chạy các ứng dụng khác nhau hoặc khi mở tệp. Thêm vào đó, chúng tôi thích hiệu ứng hình ảnh của Windows 10 si Windows 11. Menu bắt đầu và taskbar với hiệu ứng trong suốt, hiệu ứng động khi đóng và mở cửa sổ trong Windows ... Tìm hiểu thêm

Làm thế nào chúng ta có thể kích hoạt lại bóng bên dưới con trỏ chuột trong Windows 8 (Con trỏ thả bóng con chuột)

Với thiết kế mới cho Windows 8, Microsoft cũng thực hiện một số thay đổi đối với hiệu ứng hình ảnh của hệ thống, chẳng hạn như loại bỏ bóng khỏi hầu hết mọi mục, bao gồm cả con trỏ chuột. Nếu bạn là người yêu thích giao diện mới Windows, nhưng bạn không muốn từ bỏ tất cả các yếu tố thiết kế mà Tìm hiểu thêm