Khi nào anh ấy sẽ được rút tiền Windows 10 và những gì chúng tôi cần PC Windows 11. Windows 10 Cuối cuộc đời

Ngay sau khi Microsoft công bố hệ điều hành tương lai Windows 11, nhiều người đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần với Windows 10. Nếu chúng ta vẫn có thể cài đặt Windows 10 và nếu chúng tôi nhận được thêm thông tin cập nhật sau Windows 11 sẽ có sẵn cho công chúng. Mối quan tâm của nhiều người là chính đáng, đặc biệt là khi… Tìm hiểu thêm

LÀM THẾ NÀO hạn chế một ứng dụng hoặc trò chơi bạn chỉ sử dụng một phần của lõi CPU có sẵn.

Chúng tôi đã nói với bạn ngay từ đầu rằng hướng dẫn này chỉ hữu ích cho những người có máy tính hoặc máy tính xách tay có cấu hình bộ xử lý Dual-Core lớn hơn (tức là bộ vi xử lý có ít nhất hai lõi). Điều đó hợp lệ cho hầu hết các máy tính và máy tính xách tay được sản xuất trong 3-4 năm qua :) Thông thường, bộ xử lý được yêu cầu bởi… Tìm hiểu thêm