Cách thiết lập vùng DNS TXT cho SPF, DKIM và DMARC cũng như cách ngăn thư điện tử doanh nghiệp bị Gmail từ chối - Gửi thư không thành công

Thư 2 Anh hùng 1

AdministratorCác doanh nghiệp email riêng tư nghiêm túc cho kinh doanh thường phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và thách thức. Từ các sóng SPAM bị chặn bởi các bộ lọc cụ thể, tính bảo mật của thư trong máy chủ e-mail cục bộ và các máy chủ từ xa, cấu hình và giám sát các dịch vụ SMTP, POP, IMAP, cùng với nhiều chi tiết cấu hình SPF khác, Tìm hiểu thêm

Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn các màn hình hiển thị tự động các hình ảnh trong Gmail

Gmail Hero 1

Hiện tại, hầu hết các dịch vụ email đều chặn chế độ default tự động hiển thị hình ảnh và dữ liệu có thể truy cập được thông qua máy chủ của bên thứ ba khi các email chứa chúng được truy cập trên các trang web của các dịch vụ đó (hoặc thông qua ứng dụng email). Lý do sử dụng chính sách này là để tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, vì… Tìm hiểu thêm