Cách thực hiện & Mẹo - Giao thức truyền tệp (FTP)

Một đêm với ...

... Google, nơi tôi phát hiện ra những dịch vụ mới mà tôi không biết. Tôi không phải là người ngoài hành tinh cho đến khi ...