Cách thực hiện & Mẹo - .DLL File

Download: MSVBVM60.DLL

Tôi đã thấy rằng có rất nhiều người bị đau đầu với tập tin MSVBVM60.DLL. Thiếu / biến mất ...