Snap Layouts in Windows 11 si Snap Groups - 2022 Làm thế nào để

Inside Windows 11

Snap Layouts in Windows 11 là một tính năng rất hữu ích trong việc quản lý không gian làm việc, khi chúng ta cần mở đồng thời các ứng dụng và tài liệu. Tập trung hơn vào đa nhiệm và năng suất. Với Windows 10, Microsoft đã chú trọng nhiều hơn vào adminđăng ký không gian làm việc (Desktop, Taskbar, Start Menu, File Explorer), đưa Tìm hiểu thêm