1.1.1.1 & WARP - Dịch vụ VPN cho Android và iOS

Anh hùng VPN 2

Thông thường, khi chúng ta nói VPN, chúng ta nghĩ đến một mạng riêng tư bảo vệ danh tính trực tuyến của chúng ta hoặc cho phép chúng ta truy cập vào một số loại nội dung nhất định mà chúng ta sẽ có những hạn chế từ vị trí của chúng ta. Vâng, VPN (Mạng riêng ảo) cũng có thể được coi là một phương pháp bảo mật hiệu quả sau đó… Tìm hiểu thêm

502 Bad Gateway / Cloudflare Down - Cách khắc phục

Anh hùng phần mềm độc hại 1

Cloudflare là một dịch vụ tuyệt vời theo nhiều cách và dành cho chủ sở hữu trang web của nó administratorHệ thống web thường là một bong bóng oxy. Trình quản lý DNS, hệ thống bộ nhớ đệm, adminMã hóa SSL với các quy tắc chuyển hướng HTTPS, tiền điện tử, tường lửa và nhiều tùy chọn khác được cung cấp miễn phí qua Cloudflare. Tìm hiểu thêm