Cách thực hiện & Mẹo - Thay đổi tên người dùng trong OS X mà không cần cài đặt lại hệ thống